<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1422577895894637477\x26blogName\x3dMy+Secret+Diary\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valtozasszale.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dhu\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valtozasszale.blogspot.com/\x26vt\x3d-7681509047398325672', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
konichiwa~

SZIASZTOK! A BLOGOM AZ ÉLETEMET MUTATJA BE, HOGY MILYENEK A MINDENNAPJAIM, AZ ÉLMÉNYEIM ÉS,HOGY AZ ÁTLAGOS EMBEREK ÉLETE IS SZÉP :) - CHUU: REI-CHAN^^

: Hungary, Ecseg .
+ follow | Email | twitter

Friends:

chitchat:



recent update :
Vigyázat, melankólia! :(
written on 2015. október 20., kedd @ 12:54 ?

Figyelem! Ha éppen jó a kedved, akkor nem olvasd tovább!!!

Szánalmas vagyok, ...
mert nem merek odamenni vkihez beszélgetni.

mert nem merek ráÍRni, vkire, hogy beszélgessek vele.

mert csak egy emberrel írtam rendsze, de már vele se, mert utálja a fészt.

mert olyanokárt csapok hisztit, ami gyerekes éa csak arra jó, h a másikat idegesítsem vele és még értelme sincs.

mert eltaszítom magamtól az embereket, aztán meg sír a szám, h nekem nincsenek barátaim, itt, mellettem, a közvetlen közelemben.

mert nem mozdulok ki itthonról.

Szánalmas!!!

(Bocsi mondenkinek, de ez már kikívánkozott. :( )

0 comment[s] | back to top






© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life